predna_polana_uvod

Predná Poľana – sedlo Príslopy

Detva- Melichova skala- Poľana- sedlo Príslopy- Iviny

Táto túra vedie juhozápadnou časťou pohoria Poľana, z Detvy námestia po modrej značke na Poľanu k horskému hotelu, od hotela po žltej na malebné sedlo Príslopy a zo sedla po zelenej značke do Ivín, podhorskej osady s prekrásnou polohou na juhozápadnom úpätí pohoria.
Od kostola sa vyberieme smerom hore doprava, ulica nás zavedie k cintorínu a Detvianskej kalvárii s kaplnkou a vyrezávanými drevenými krížmi. Kríže sú kultúrnou pamiatkou a ukážkou svojrázneho ľudového umenia Detvancov ( kríže z Detvianskej kalvárie tvoria aj základ symbolického cintorína vo Vysokých Tatrách).

Od cintorína smerujeme na sever po poľnej ceste pomedzi polia a lúky medzi starou Detvou a Skliarovom. Cesta od východzieho bodu ku škole na Skliarove trvá jednu hodinu. Po krátkom úseku po asfaltke prejdeme pri autobusovej zastávke nad cestu nezmeneným smerom stále na sever, ako orientačný bod nám od začiatku slúži Melichova skala a Kopa, ktoré sú prirodzenými dominantami blízkeho okolia. Strmým chodníkom popri záhrade, cez lúky a zarastené úbočia vyjdeme až k Melichovej skale (770m.n.m). Skala je čelom stuhnutého lávového prúdu, tvoria ju dva spojené skalné stĺpy, vysoké 15 až 20 metrov.

Od Melichovej skaly pokračujeme stále rovno na sever na rozľahlý južný masív Prednej Poľany, nazývaný Vrchdetva (1062m.n.m). Vrchdetva bola kedysi samostatnou sopkou. V súčasnosti ju tvoria skalnaté lúky a pasienky, obrastené skupinami smrekov. Od Vrchdetvy sa stúpanie zmierňuje a striedavo cez les a rúbaniská sa dostaneme na rázceste Vrchdetva (1210m.n.m), kde sa zľava pripája červená značka vedúca od Kaľamárky. Pokračujeme mierne vpravo do kopca a po 15 minútach sme už pri horskom hoteli Poľana s bufetom s celoročnou prevádzkou. Pred hotelom sa stretávajú všetky štyri značky zo všetkých smerov.

Po prestávke pokračujeme od hotela (1260m.n.m.) po žltej značke západným smerom popred hotel chodníkom, ktorý vedie okrajom pralesa Zadná Poľana (NPR s najvyšším piatym stupňom ochrany). Tieto miesta sú prirodzeným teritóriom medveďa hnedého a preto sa pohybujem takýmito úsekmi s pokrikovaním, aby som sa s nejakým 300-kilovým Mišom, alebo Maximusom nestretol zoči-voči. Chodník vedie zväčša po vrstevnici až na Suchoradnú (1270m.n.m), odkiaľ sa chodník zvažuje dole a prudko stáča doprava. Dosť divoký zostup do sedla sa nám odmení krásnym výhľadom na protiľahlú Želobudzkú skalu (1115m.n.m) a do Hrochotskej doliny.

Po hodine cesty po žltej sa dostávame do sedla Príslopy (956m.n.m). Je to asi najkrajší úsek cesty. Sedlo je lúčnaté, obkolesené prekrásnymi smrekovými a zmiešanými lesmi. Tento úsek je veľmi pekný, ale aj zradný a ľahko sa nám môže stať, že tu poblúdime. Krížom cez sedlo vedie asfaltka z Príslopov na Kyslinky. Je tu smerovník (žltá a zelená), od ktorého budeme pokračovať smerom vľavo zo sedla a chvíľu nám bude trvať kým nájdeme ďalšie zelené značky. Značky tu sú, ale v metrovej tráve na skalách je ich problém uvidieť. Treba sa držať stredom lúky, ktorá je vrcholom začínajúcej doliny Suchoradná. Popri malom potoku sprava sa začne rysovať chodník, ktorý o chvíľu nahradí lesná cesta.

Celá nádhera dookola nemá konca a okolo nás sa budú striedať rôznorodé horské zákutia. Asi po hodine cesty zo sedla Príslopy sa dolina rozšíri a krajina sa pred nami roztvorí ako kniha. Na širokých masívoch a malebných vŕškoch sa rozkladajú ivinské gazdovstvá. Iviny si zachovali ráz vrchárskej osady aj v 21.storočí a z krajinárskeho hľadiska patrí celá oblasť k tomu najkrajšiemu a najmalebnejšiemu v širokom okolí. Z Ivín sa dá pokračovať ďalej až na Hradnú po asfaltovej ceste, alebo ísť autobusom cez Dúbravy až do Detvy, na miesto kde sme ráno túru začali. Celá túra aj s prestávkami ma trvala od 8.00 zhruba do 15:30. O 15.45 mi išiel autobus do Detvy a odtiaľ do Zvolena.

Rozpis trasy:

Detva nám.(415m.n.m) – Skliarovo bus(570m.n.m) dĺžka 4km, čas 1hod., prevýšenie + 155m
Skliarovo bus (570m.n.m) – Melichova skala(770m.n.m) 1km, čas 45min., prevýšenie + 200m Melichova skala(770m.n.m.) – Vrchdetva rázc.(1210m.n.m) 3km, 1h15min, prevýšenie + 440m
Vrchdetva rázc.(1210m.n.m) – Poľana – hotel (1260m.n.m), 0,5km,15min, prevýšenie + 50m
Poľana – hotel (1260m.n.nm) – Suchohradná(1270m.n.m) 1,5km, 20min., prevýšenie + 10m
Suchohradná(1270m.n.m) – sedlo Príslopy (956m.n.m) dĺžka 2km, 45min, prevýšenie – 314m
Sedlo Príslopy (956m.n.m) – Iviny bus (560m.n.m) dĺžka 5,5km 1h 10min, prevýšenie – 400m
Spolu: dĺžka trasy: 17,5km čas: 5hod 30min prevýšenie: + 855m, -714m