Banskostiavnicka-kalvaria_uvod

Banskoštiavnická kalvária

Banskoštiavnická kalvária je prvý objekt , ktorý sa nám zjaví na ceste do historického banského mesta. Je majstrovsky osadená do okolitej malebnej prírody Štiavnických vrchov a tvorí akúsi duchovnú ochranu celej Banskej Štiavnice, nad ktorou sa majestátne, ale zároveň nevtieravo vyníma. Prostredie a samotná stavba kalvárie je naozaj malebným miestom a je len málo miest, kde sa ľuďom podarilo tak dokonale skĺbiť krásu a čistotu prírody s krásou a čistotou architektúry a jej duchovného poslania. Hoci je kalvária postavená na vrchole baroka, jej štýl je jemný, až skromný, postavený v duchovnej súčinnosti s Ježišovou poslednou cestou. Jej autor sa nesnažil o to aby sa vynímala nad okolím, ale aby bola jeho prirodzenou súčasťou. A každý turista, alebo pútnik, ktorý toto miesto navštívi musí uznať , že sa mu to podarilo splniť do poslednej bodky.
Pri tejto nevšednej kráse je až zarážajúce, že v posledných desaťročiach sa kalvária stala nielen predmetom nezáujmu okolia, ale aj hrubého vandalizmu, keď boli okrem architektúry poškodené a zničené aj drevené plastiky a reliéfy. Naposledy na jar roku 2004. To sa už na to nemohli dívať súdni ľudia a založili fond na ochranu a obnovu Banskoštiavnickej kalvárie. Bolo to naozaj v hodine dvanástej, o čom svedčí aj fakt, že sa dostala v roku 2007 do Zoznamu 100 najohrozenejších kultúrnych pamiatok sveta.

Kalváriu dal postaviť páter František Perger z miestnej komunity jezuitov v rokoch 1744 až 1751.
Poskkladali sa na ňu Štiavnickí mešťania a ťažiari. Postavená je na kužeľovom kopci Scharffenberg (Ostrý vrch). Banskoštiavnická kalvária patrí k vrcholným stvárneniam krížovej cesty nielen u nás, ale aj v celom svete. Celý komplex tvorí 17 kaplniek, tri kostoly- Dolný kostol, Horný kostol a Sväté schody, ktoré sú replikou Rímskych svätých schodov, je ich 34 a v každom schode bola umiestnená relikvia niektorého svätca, ďalej sa tu nachádza Žalár ,,Ecce homo”(Hľa človek) a Boží hrob. Ježišov príbeh sa stupňuje s prirodzeným príkrejším stúpaním kopca a vrcholí na Hornom kostole s motívom ukrižovania. Kaplnka Boží hrob je umiestnená na opačnej strane kopca. Pri hrobe sú sochy troch žien s nádobami mastí. Sedem kaplniek na ľavej strane znázorňuje utrpenie Kristovo, sedem kaplniek na pravej strane znázorňuje bolesti Panny Márie.
Aby sa zabránilo ďalším útokom vandalov na túto jedinečnú pamiatku a zachovalo sa aspoň to čo z nej ostalo, sú originálne reliéfy a sochy premiestnené do bezpečia Starého zámku v meste, kde je výstava pod príznačným menom:
,,Kalvária v azyle”.