Hronsek_web

Obec Hronsek sa rozprestiera na ľavom brehu rieky Hron, zhruba v strede medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Sú v nej až tri významné kultúrno – historické pamiatky:  vodný hrad, kaštieľ a drevený artikulárny kostol (pamiatka UNESCO).
Oblasť, v ktorej sa nachádza dnešná obec Hronsek, bola pôvodne kráľovským majetkom. Uhorský kráľ Belo IV. ju daroval, za zásluhy v boji proti Tatárom, zvolenskému županovi Radunovi Oszlárovi. Ten na tomto území založil aj blízku obec Radvaň Táto darovacia listina je prvým písomným dokumentom o tejto oblasti – rok 1250. Pravdepodobne sa tu usadil Radunov vnuk Gala, keďže starší názov obce bol Galowycz. Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1500, pod názvom Zyklafalu.

Vodný hrad

Najstaršou dochovanou stavbou je vodný hrad z XV.storočia. V roku 1576 bol tento Rothovsko-Telekyovský hrad prestavaný a opevnený. Goticko-renesančná stavba mala pôvodne opevnenie tvorené obranným múrom so štyrmi vežami a vodnou priekopou s padacím mostom. Za rákoczyovského stavovského povstania tu boli údajne razené mince. V XX.storočí bol prestavaný a v súčastnosti je v rekonštrukcii.

Soósovsko-Géczyovský kaštieľ

Soosovsko-Géczyovský kaštieľ z r. 1775 je postavený v barokovom slohu. Má obdĺžnikový pôdorys s kruhovými nárožnými baštami. Vonkajšia fasáda má bohato členenú rokokovú štukovú výzdobou. Interiér zdobia pôvodné pruské a zrkadlové klenby.V zámockej záhrade je stará, vyše 200 ročná, lipa a mohutný dub. Lipa je 25 m vysoká, obvod kmeňa v metrovej výške je takmer 500 cm a patrí medzi unikátne exempláre. Na barokovom kaštieli je už vyše 70 rokov pravidelne obývané hniezdo bociana bieleho.

Drevený artikulárny kostol

Drevený artikulárny kostol je vzácnou historickou pamiatkou spolu s drevenou zvonicou. História vzniku dreveného kostola spadá od obdobia silného katolicizmu.O jeho postavenie sa zaslúžil kežmarský gróf Imrich Tokoly,ktorý za širokej podpory ľudu, Turkov a francúzskeho dvora vystúpil proti rakúskemu cisárovi Leopoldovi I.a donútil ho zvolať Šopronský snem v roku 1681. Ten potvrdil závery Viedenského mieru z roku 1606 vo veciach náboženstva a povolil evanielikom postaviť v Zvolenskej stolici 2 kostoly, v Hronseku a Ostrej Lúke.

Článok (artikula) 25 stanovoval pre stavbu kostola tieto podmienky:
– musel byť postavený v priebehu jedného roka
– musel byť celý z dreva a postavený bez použitia kovových klincov
– nesmel mať vežu
– vchod nesmel byť priamo z ulice.

Stavba kostola začala 23. októbra 1725 a na jeseň 1726 bola hotová. Kostol má pôdorys kríža, je 8m vysoký, 26m dlhý a 11m široký,má 30 okien.Stĺpy sú v záhlaví zaoblené vyrezávaným iónskym ornamentom, sú dubové, ostatné časti sú väčšinou smrekové.Na dolnej časti chórov je zavesený vyrezávaný ornament v podobe lipového listu – symbol slovanského povedomia. Kostol má 1100 miest na sedenie.amfiteatrálne usporiadaných.Má výbornú akustiku, čo ho predurčuje na organizovanie koncertov vážnej hudby. Klenba tvarom pripomína prevrátenú loď. Kostol má 5 vchodov, postavených oproti sebe. Strecha je šindľová, na jej troch stranách sú dubové kríže, len nad jedným vstupom je umiestnený kohút,symbol kresťanskej bdelosti. K oltáru kostola patrí šestica vymeniteľných obrazov. Obrazy sú od majstra Samuela Mialoviča.
Kapacita kostola je neuveriteľných 1100 miest na sedenie!
Súčasný organ postavil banskobystrický majster Martin Podkonický v roku 1764. Nádvorie kostola zdobia 4 mohutné lipy, z ktorých dve sú také staré ako kostol.

Súčasne bola s kostolom postavená aj zvonica – 1726.

7.júla 2008 bol drevený artikulárny kostol v Hronseku zapísaný do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Mapa:


View Larger Map