Kostol-Sv-Ducha-v-Zehre_uvod

Kostol Svätého Ducha v Žehre

Pamiatka UNESCO

Románsky kostol Svätého Ducha dal postaviť komes Ján zo Žehry. Povolenie na stavbu dostal v roku 1245, v roku 1275 bol kostol posvätený. Postavený je v doznievajúcom románskom slohu s ranogotickými prvkami. Stavba je netypicky dvojloďová, kostol je niekoľkokrát prestavaný. Jeho typickým znakom je baroková cibuľová veža a snehobiele omietky. Kostol sa vyníma na návrší na okraji obce, má stredovekú ohradu a vychádza sa k nemu po deväťdesiatich troch travertínových schodoch. Pamiatka je zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (od roku 1993).
Kostol by sme nemali určite obísť pri návšteve neďalekého Spišského hradu, ktorý je odtiaľto len “na skok”. Sprevádzať nás bude miestna lektorka, ktorá býva v susednom dome. Z jej úst sa dozvedáme podrobnosti o najvzácnejšej časti kostola – freskách (maľby do zavädnutej omietky), ktoré sú namaľované v piatich etapách v rozmedzí 13.až 15. storočia, s vplyvom talianskej školy a aj byzantského slohu. Z 13.storočia pochádza Golgota, v 14.storočí pribudli maľby na svätyni znázorňujúce Vševládcu, Triglav – tajomstvo najsvätejšej trojice, Bohorodičku s malým Ježišom a Abrahámovo lono. Na stenách sú fresky namaľované v riadkoch pod sebou znázorňujúce korunovanie Panny Márie a fázy ukrižovania Ježiša. V druhej polovici storočia boli namaľované fresky v rámoch, najznámejšia je freska Strom života, ktorá plnila funkciu výučby prostého ľudu formou symbolov a znázornení Starého a Nového zákona (dve ženy Synagóga a Eklézia, medzi nimi je Kristus na kríži, oddeľujúci tieto dve epochy). V 15.storočí po požiari, namaľovali ďalšie riadky fresiek, pričom tie staršie zatreli. Z tohto obdobia pochádza Smrť a Korunovanie Panny Márie, Ladislavova legenda ( uhorský kráľ, vládol v rokoch 1077 až 1095), v spodnom riadku Zvestovanie pána a na víťaznom oblúku Posledný súd. Aj tieto fresky boli zatreté v roku 1646 vápnom, keď na príkaz panstva boli priestory, kde sa schádzali ľudia takto vydezinfikované. Fresky, z ktorých boli niektoré odkryté až v 50-tych rokoch 20.storočia, predstavujú najucelenejšie a najzachovalejšie dielo takéhoto druhu na Slovensku, významné svojou umeleckou hodnotou v celoeurópskom meradle. Kostol navštevujú ľudia nie len zo Slovenska, z Európy, ale aj z ostatných kontinentov.