Kostol_Cerin_uvod

Kostol sv. Martina Čerín

Na stredovekej ceste Via Magna, ktorá viedla v smere Budín – Krakov postavili v XIV.storočí ďalší jednoloďový ranogotický kostol. Nachádza sa len 6600m severne od kostola v Zolnej a 6400m juhovýchodne od kostola v historickej dedine Poniky.

Kostol dal postaviť Pavol z Krtíša. Kostol má štvorcové presbytérium – kňazište orientované na východ. Na severnej stene v lodi kostola sa nachádza pôvodný konsekračný kríž ešte z čias výstavby kostola a zachovali sa aj vzácne gotické fresky. Aj keď niektoré boli zničené počas II. svetovej vojny, stále tu máme možnosť vidiť polpostavy prorokov v kruhových medailónoch zo začiatku XIV.storočia a kristologický cyklus z konca XIV. a začiatku XV. storočia. Na východnej stene sa nachádzajú výjavy Ukrižovanie Krista, Oplakávanie a menší obraz trpiaceho Krista. Na južnej stene sa nachádza čiastočne viditeľný výjav Zvestovania a Narodenia, na severnej stene uvidíme Posledný súd. V lodi kostola sa nachádzajú výjavy sv. Bartolomeja, sv. Ladislava, Imago pietatis (postava Krista ktorý vylieva svoju krv do kalicha), sv. Juraj a obraz s troma sväticami (Dorotou, Helenou a Katarínou) zo začiatku XV.storočia. Najmladšie sú nástenné maľby v severovýchodnom kúte lode, ktoré pochádzajú z doby okolo roku 1500. Sú to výjavy Madony ochrankyne a archanjela Michala, ktorý váži duše. Kostol je zaklenutý gotickou krížovou rebrovou klenbou . Prastarý interiér kostolíka zahŕňa gotickú krstiteľnicu z konca XIV.storočia a najstaršiu gotickú kamennú náhrobnú dosku na Slovensku. V lodi sa nachádza neskorogotický drevený maľovaný strop z rokov 1500 -1510. V XVIII.storočí pribudla na západnej strane lode drevená maľovaná tribúna. Z tohto obdobia pochádza aj barokový hlavný oltár (datovaný do roku 1744). Drevený gotický oltár z roku 1483 so vzácnymi tabuľovými obrazmi previezli v roku 1885 do Budapešti. Vznikol v dielni Majstra z Kremnice. Pri kostole stojí drevená zvonica zo 17. storočia, pri múroch sú staré hroby ešte z čias, keď sa pochovávalo pri kostoloch a celý areál je ohradený kamenným múrom.

Návšteva tohto miesta vo vás zanechá určite dojem a aj tí „menej veriaci“ budú odtiaľto odchádzať nabití pozitívnou silou, ktorá vyžaruje z tohto miesta a zo srdca miestneho pána farára.