Zolna_uvod

Kostol sv. Matúša v Zolnej

Na miernom kopci nad dedinou stojí jeden zo skvostov ranej gotiky na strednom SlovenskuKostol svätého Matúša, pôvodne svätého Štefana mučeníka. Povolenie postaviť ho dostali podľa listiny ostrihomského arcibiskupa Tomáša roku 1311 bratia Bychor a Zubrata, synovia zvolenského župana Tobiáša. Kostol však podľa všetkého stojí už od roku 1280.

Je jednoloďový, s polygonálnym presbytériom, západnou vežou, severnou sakristiou a východnou apsidou. Fresky, ktoré sa zachovali dodnes sú o 100 rokov mladšie (1380). V XV. storočí bol kostol sčasti prestavaný- rebrová klenba, portály, v storočí XVIII. prešiel barokovou úpravou. Kostolík je opevnený kamennou hradbou v tvare kruhu s vystupujúcou vstupnou drevenou bránou. Stredoveké fresky v kostolíku boli objavené v roku 1937, potom boli opätovne zabielené.

Cez II. svetovú vojnu bol kostol sčasti poškodený. V roku 1968 bol opravený, fresky zreštaurovali v 90. rokoch, kedy bol uskutočnený aj archeologický výskum. Kostol je zaujímavý splynutím ranej gotiky – rebrová klenba, okno s lomeným oblúkom, gotické fresky a románskeho slohu – zvyšky valcových prípor na nárožiach kostola a polkruhové okná na presbytériu.

Medzi zaujímavosti môžeme zaradiť aj návštevu britského princa Charlesa v roku 2000.