Poľana je obrovská vyhasnutá sopka v srdci Slovenska a jedna z najzachovalejších v Strednej Európe. Pred 12,5 až 13,5 miliónmi rokov to bol stratovulkán vyšší o tri kilometre. Po mohutnej erupcii ostala kaldera hlboká 600 metrov o priemere 6 km. Celá sopka má tvar podkovy a mohutné vrchy Bukovina a Vepor sú vyvrhnutou lávou z jej podzemia. Poľana je chránená krajinná oblasť, od roku 1990 vyhlásená za biosférickú rezerváciu UNESCO, Zadná Poľana s pôvodnými vysokohorskými smrečinami je národnou prírodnou rezerváciou s najvyšším stupňom ochrany. Poľanu tvoria dva vrcholy. Predná Poľana je nižšia, oblejšia (1367m.n.m.).Zadná je naozaj vysoká, divá s takmer neprechodným smrekovým pralesom.

Potrebná je pevná turistická obuv a nepremokavá vetrovka.


Z Kysliniek na Poľanu

Okružná túra vedúca zo stredu vulkánu cez sedlo Priehybina na najvyšší vrchol po hrebeni až do sedla Jasenová a odtiaľ dole do Kysliniek. Prekonáme miernym stúpaním 700 výškových metrov a ešte miernejším klesaním 700 metrov dolu. Jediné prudké stúpanie je od Priehybiny 1270 m n.m. na Zadnú Poľanu 1458 m n.m. Túra sa dá absolvovať aj …Viac info


Predná Poľana – sedlo Príslopy

Táto túra vedie juhozápadnou časťou pohoria Poľana, z Detvy námestia po modrej značke na Poľanu k horskému hotelu, od hotela po žltej na malebné sedlo Príslopy a zo sedla po zelenej značke do Ivín, podhorskej osady s prekrásnou polohou na juhozápadnom úpätí pohoria…


Poľana-Vodopád Bystré

Vodopád sa nachádza na južnom svahu Poľany v nadmorskej výške 1030 metrov. Je to jeden z najmohutnejších vodopádov vo vulkanitoch Západných Karpát. Vznikol pri tektonickej poruche, keď poklesla časť stuhnutého lávového prúdu. Jeho výška je úctyhodných 23 metrov…Viac info

Hrochotská dolina

Hrochotská dolina v chránenej krajinnej oblasti Poľana je pozoruhodný krajinársky celok hneď z niekoľkých hľadísk. Vychádza totiž zo samotného stredu stratovulkánu Poľana, z jej kaldery. Potok Hučava, ktorý ju vytvoril a zbiera vody z vnútorných svahov sopky…Viac info


Kaľamárka

Kaľamárka je jednou z početných skalných dominánt na južnom svahu Prednej Poľany. Nachádza sa v nadmorskej výške 808 m. Tvoria ju dve hradby brál, pri ceste od juhu najskôr natrafíme na východnú skalnú stenu, ktorá je tvorená bralami a skalnými stĺpmi dosahujúcimi výšku 5 až 17 metrov…

Viac info


Zolniansky lahar

Zolniansky lahar vyzerá na prvý pohľad, ako obyčajná, mäkká, lámavá skala, avšak opak je pravdou. Tento vzácny útvar nemá na starom kontinente obdobu a podobné skvosty môžeme vidieť až na druhom konci planéty na ostrove Jáva…Viac info