Čertova skala je dielo prírody, nad ktorým jeho návštevníci len nechápavo krútia hlavami. Je to balvan – sopečná bomba o rozmeroch asi 5 metrov kubických, ktorý je prilepený na skalné podložie plochou o priemere asi pol metra a celý je umiestnený v príkrom svahu v skalnom meste, asi 250 metrov nad údolím rieky Hron. Čertova skala vznikla nerovnomerným zvetrávaním mäkšieho tufového podložia a andezitového balvanu, ktorý tak ostal ,,na stopke” nad úrovňou terénu. Celé územie je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Boky v masíve Bukoviny(561 m.n.m.), ktorá je serverným výbežkom sopečného pohoria Štiavnické vrchy. Boky sa nachádzajú asi 10 km od Zvolena smerom na západ, dva kilometre za obcou Budča. Územie je cenné z hľadiska ochrany živej a neživej prírody, keďže okrem nevšedných skalných útvarov má zachovanú aj teplomilnú lesostepnú flóru. Rastie tu pôvodný dub cerový (cer), ktorý tu má severnú hranicu rozšírenia na Slovensku, nájdeme tu rôzne druhy sukulentov, rastie tu chránená kukučka vencová, z fauny tu môžeme vidieť našu najväčšiu jaštericu – jaštericu zelenú., užovku stromovú, alebo jasoňa červenookého.

K Čertovej skale vedie zelená turistická značka a náučný chodník, ktorý začína v ústí malej dolinky Sietno, západne od obce Budča (asi 1,5 km starou cestou smerom na Žiar nad Hronom. Vychádzka k Čertovej skale a späť, prípadne ďalej až do Hronskej Dúbravy trvá 3 hodiny. Celý chodník vedie úbočím kopca, striedavo cez vyhriate dubiny a ceriny a chladnejšie dolinky obsadené bukom. Zatiaľ čo dolina Hrona klesá , my postupne stúpame do výšky asi 250 metrov nad údolím rieky až k Čertovej skale. Cesta od začiatku chodníka až ku skale trvá 1,5 hodiny a je nenáročná, zvládnu ju aj malí turisti. Po oddychu pri skale a vynadívaní sa na to čertove dielo sa môžeme vrátiť tou istou cestou späť, alebo pokračovať ďalej po zelenej cez kopec doprava, kde chodník zakrátko vyjde z lesa a vedie cez podhorské lúky na Hrabiny, Budičku, Tŕnie až na hlavný hrebeň Kremnických vrchov. Ďalšou možnosťou je pokračovať po náučnom chodníku, ktorý má celkovú dĺžku 5 km a je na ňom umiestnených 13 informačných panelov, až do doliny Breznického potoka na asfaltovú cestu. Po nej sa dostaneme do Hronskej Dúbravy (vlaková stanica).