Dobra-Niva_uvod

Kostol sv. Michala archanjela v Dobrej Nive

Rímsko- katolícky kostol, postavený v rokoch 1242 až 1254. Je to jedna z mála zachovaných románskych bazilík na Slovensku. Ako predloha jej slúžila bazilika v Krupine-jednom z najstarších slovenských miest. Dobrá Niva mala tiež udelené mestské výsady. Udelil jej ich kráľ Belo IV. v roku 1254. Bazilika má štvorcové presbytérium a vežu. Na južnej strane sa zachovala malá apsidola. Kostol je postavený na návrší na okraji obce. Počas tureckých vojen bol opevnený (1625). V roku 1844 bola zbúraná vrchná časť pevnostného múru, ktorý sa dodnes zachoval už len ako ako súčasť múrov budovy sypárne.
V priebehu 17. storočia dostali lode novú klenbu (1656). Pôvodnú plochú nahradila nižšia krížová klenba. Nová klenba si vynútila pristavanie vonkajších oporných pilierov po obvode lode.
V 18. storočí (asi pred 1737) bol kostol zbarokizovaný, najmä v interiéri. V rámci stavebných úprav kostola boli taktiež zväčšené všetky okná. Pred jednoduchým románskym portálom bola postavená predsieň.
Gotický oltár z roku 1519 bol odstránený v roku 1726 (dnes sa nachádza v Budapešti) a v nasledujúcom roku nahradený novým.
V roku 1797 obec vyhorela, pričom požiar vážne poškodil aj kostol, vrátane vnútorného vybavenia. Oheň zničil aj strechu veže, pričom sa roztavili aj dva menšie zvony. Veža bola nad prvým oknom zaklenutá. Dočasné zastrešenie vymenili až v roku 1816. V roku 1841 boli do veže premiestnené zvony z drevenej zvonice.

V rámci opráv po druhej svetovej vojne bolo na kraji južnej bočnej lode obnovené pôvodné románske okno a odkryté časti zachovaných nástenných malieb z obdobia gotiky.
Medzi zaujímavosti patrí krypta, zachovaná krstiteľnica a zamurovaný náhrobný kameň s reliéfom kríža zo 14. storočia. Na veži sú viditeľné združené románske okná.