slatinka_web

Slatinka – údolie Slatiny

Zvolenská Slatina – Slatinka – Môťovská priehrada

Obec Slatinka je s trochou nadsádzky takým zvolenským Vlkolíncom. Tým, že ja tam už 60 rokov stavebná uzávera kvôli plánovanej kontroverznej výstavbe obrovskej priehrady, z obce sa stal doslova skanzen. Storočné domy sú zachované v pôvodnom stave, dedina je v akomsi uspatom režime a život jej dodávajú len chalupári a ochranári zo združenia Slatinka. Podľa tej horšej verzie by mala byť 640 ročná dedina zatopená aj s okolitou jedinečnou prírodou. Stredohorské lužné lesy v takmer panenskom údolí rieky Slatina medzi Slatinkou a Môťovskou priehradou sú jednými z posledných nielen na Slovensku, ale v celej Strednej Európe. Táto dolina vyzerá tak, ako pred stovkami rokov, teda bez regulovaných brehov, ciest, elektrických vedení a hukotu áut… Preto je domovom množstva vzácnych druhov fauny, napr.vydry riečnej, bociana čierneho, orla krikľavého. Brehy sú ťažko dostupné s množstvom mŕtvych ramien. Charakter rieky mrenového pásma prechádza pod Slatinkou do podhorského pásma lipňa. Z informačnej tabule Združenia Slatinka sa ďalej dozvedáme, že lokalít hodných štatútu prírodnej rezervácie je tu päť, okrem lužných lesov sú to xerotermné južné svahy so vzácnymi plazmi aj pastevné lesy nad dedinou s mohutnými starými dubmi. Pod Zvolenskou Slatinou juhozápadne sa nachádza prírodná rezervácia Prosisko a asi kilometer pred Slatinkou skalný útvar Pyramída s nádherným výhľadom do údolia a protiľahlý hrebeň Drieňa.

Za začiatok trasy sme si určili vlakovú stanicu v Zvolenskej Slatine, ktorá leží priamo na brehu rieky. Po lúkach popri toku sme vykročili smer Ľubica, Pyramída a Slatinka, lužné lesy Slatiny a Zvolenská (Môťovská) priehrada. Za 25 minút sme už pod mostom v lokalite Ľubica. Miesto je zaujímavé nie len pre rybárov a hubárov, ale aj tým, že na ľavom brehu je minerálny prameň a o 200m ďalej do doliny Ľubice sa nachádza prírodná rezervácia Prosisko (20,80ha), územie s koncentrovaným výskytom preglaciálneho reliktného druhu valdštajnky trojpočetnej Magicovej (zdroj Správa CHKO Poľana). My sa však držíme napravo od rieky a cez mierny pahorok Sitárky schádzame k rieke. Ďalších asi 150 metrov ideme popri vode až sa dostaneme k ďalšej zaujímavej lokalite, prírodnej pamiatke Pyramída (6,67ha). Je to územie s výskytom teplomilnej flóry a fauny, s prvkami panónskych a mediteránnych spoločenstiev v stredohorských podmienkach (viac nahttp://www.chkopolana.eu).

Vrch Pyramídy je tvorený neveľkým skalným bralom. Keď sme naň vyšli asi po 10-tich minútach, boli sme 100 metrov nad korytom rieky, ideálne miesto na fotenie a malú prestávku. Ďalej sme šli vrchom až do dediny Slatinka. Stredom obce tečie rieka a rovnobežne s ňou sa tiahne dedina. Podľa legendy ju založili dvaja rybári Beňo a Necpal. V strede dediny je drevený most cez rieku. Na druhej strane sa nachádza zvyšná tretina domov a murovaná zvonica. Prechádzame cez celú Slatinku po pravej strane. Rieka sa stáča doľava a postupne sa dostáva do úzkeho údolia. Držíme sa zhruba dvesto metrov od rieky a cez les kopírujeme ďalší veľký oblúk rieky doprava. Na konci ohybu schádzame ku rieke a prechádzame divočinou zimného lužného lesa. Po ďalších asi 500 metroch sa dolina roztvára a za polhodinu sme už pri ústí Slatiny do priehrady. Pokračujeme stále po pravej strane, prechádzame popri Lazišti a pripájame sa na turistický chodník, vedúci z Lieskovca.

Posledné dva kilometre ideme po brehu priehrady, ktorá je asi prvý krát za 60 rokov svojej existencie v januári nezamrznutá a na jej brehu je pomerne čulý rybársky ruch. Trasa končí na hrádzi priehrady, z ľavej strany priehrady odchádzajú autobusy MHD Zvolen. Celá trasa má 14 km a pohodovým tempom s početnými zastávkami sme ju prešli za štyri hodiny.