Výstup na Poľanu

Pamiatka UNESCO

Unesco_Cultural_Heritage_logo_2Unesco_Cultural_Heritage_logo

Poľana je obrovská vyhasnutá sopka v srdci Slovenska a jedna z najzachovalejších v Strednej Európe. Pred 12,5 až 13,5 miliónmi rokov to bol stratovulkán vyšší o tri kilometre. Po mohutnej erupcii ostala kaldera hlboká 600 metrov o priemere 6 km. Celá sopka má tvar podkovy a mohutné vrchy Bukovina a Vepor sú vyvrhnutou lávou z jej podzemia. Poľana je chránená krajinná oblasť, od roku 1990 vyhlásená za biosférickú rezerváciu UNESCO, Zadná Poľana s pôvodnými vysokohorskými smrečinami je národnou prírodnou rezerváciou s najvyšším stupňom ochrany. Poľanu tvoria dva vrcholy. Predná Poľana je nižšia, oblejšia (1367m.n.m.).Zadná je naozaj vysoká, divá s takmer neprechodným smrekovým pralesom.

Najľahšia možnosť výstupu je od horského hotela na Prednej Poľane. Chodník vedie cez krásne horské lúky- poľany do sedla Priehybina. Od sedla strmým výstupom (45 min.) na vrchol Zadnej Poľany. Vďaka hustej smrečine je výhľad z vrcholu obmedzený, preto musíme ísť ešte 15minút na vyhliadku Katruška. Odtiaľ uvidíme celé Slovenské Rudohorie ako na dlani. Po oddychu sa vrátime tým istým chodníkom späť. Celá túra trvá približne dva a pol hodiny a je stredne náročná.

Potrebná je pevná turistická obuv a nepremokavá vetrovka.

Turistický sprievodca vám zabezpečí dovoz a odvoz osobným autom a bezpečný doprovod v horskom teréne.

Mapa:


Zväčšiť mapu